Планировка на Паркинг 2-ро ниво

Цени на паркоместа: от 9900 до 16830 Евро

Следващ етаж Паркинг 1-во ниво >>


Местоположение: Паркинг 2-ро ниво

Предназначение: Паркоместа

Брой паркоместа: