Промоционални цени на жилища на Етаж 2, 1 и Партер


Местоположение: Ет. 2, Вх. Г, Ап. 3

Цена: 26 200 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 25 200 Евро

Площ: 54,73 кв.м.


Местоположение: Ет. 1, Вх. В, Ап. 1

Цена: 27 450 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 25 920 Евро

Площ: 61,78 кв.м.


Местоположение: Ет. 1, Вх. Д, Ап. 2

Цена: 19 710 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 18 270 Евро

Площ: 43,18 кв.м.


Местоположение: Ет. 1, Вх. Д, Ап. 3

Цена: 38 610 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 36 720 Евро

Площ: 86,89 кв.м.


Местоположение: Ет. Партер, Вх. Г, Ап. 1

Цена: 25 587 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 23 580 Евро

Площ: 56,86 кв.м.


Местоположение: Ет. Партер, Магазин 7, Търг. център

Цена: 68 128 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 57 600 Евро

Площ: 90,91 кв.м.