Планировка на Етаж 13

<< Предишен етаж 12


Местоположение: Тринайсти етаж

Предназначение: Жилищен

Брой апартаменти: 15

Легенда на плана: