Планировка на Етаж 11

<< Предишен етаж 10 | Следващ етаж 12 >>


Местоположение: Единайсти етаж

Предназначение: Жилищен

Брой апартаменти: 29

Легенда на плана: