Промоционални цени на жилища на Етаж 1 и Етаж 13


Местоположение: Ет. 1, Вх. Д, Ап. 8

Цена: 28 530 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 25 920 Евро

Площ: 61,79 кв.м.


Местоположение: Ет. 1, Вх. Д, Ап. 5

Цена: 40 590 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 38 560 Евро

Площ: 86,57 кв.м.


Местоположение: Ет. 13, Вх. Г, Ап. 2

Цена: 54 720 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 49 600 Евро

Площ: 118,37 кв.м.


Местоположение: Ет. 13, Вх. Г, Ап. 7

Цена: 21 240 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 18 720 Евро

Площ: 44,61 кв.м.


Местоположение: Ет. 13, Вх. Д, Ап. 5

Цена: 40 590 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 36 360 Евро

Площ: 86,57 кв.м.