Планировка на Етаж 1

Следващ етаж 2 >>


Местоположение: Първи етаж

Предназначение: Жилищен

Брой апартаменти: 32

Легенда на плана: